آشنایی با مدیر امور فناوری

تعداد بازدید:۴۳۹

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تبریز، دکتر ابراهیم بابائی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به عنوان مدیر جدید امور فناوری این دانشگاه منصوب شدند.

دکتر ابراهیم بابائی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و مدیر امور فناوری دانشگاه تبریز، جزو دانشمندان یک درصد دنیا است که دارای سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی درخشانی در کارنامه خود دارد که از جمله سوابق اجرایی وی می توان به مدیر گروه مهندسی برق-قدرت، سردبیر مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، عضو کمیسیون سیاست گذاری، پایش و ارزیابی نشریات دانشگاه تبریز و ... اشاره کرد.

آدرس: تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی برق- گروه برق-قدرت

تلفن محل کار: 33393526-041

رزومه علمی آقای دکتر بابائی

Email: e-babaei@tabrizu.ac.ir

Homepage:https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?e.babaei

 

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۹