تماس با ما

تعداد بازدید:۳۷

بسمه تعالی

شناسه ملی دانشگاه: 14002648859

شماره اقتصادی: 411371414314

تلفن:33348922-041

فاکس: 33271451-041

شماره حساب: 8606912162 بانک ملت

شماره شبا:85012000000000860691262 IR

شناسه واریز وجوه مربوط به قراردادهای پژوهشی: 11033803149

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰