معرفی مدیریت امور فناوری

تعداد بازدید:۴۳۶

نقش پژوهش و فناوری در توسعه کلیه جوامع در حال پیشرفت در جهان امروزی بر کسی پوشیده نیست و با توجه به نقش آفرینی دانشگاه‌ها و صنایع در این پیشرفت لزوم ارتباط آنها بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پیش از پیش احساس گردید. با مصوبات دولت وقت، ایجاد و تأسیس دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها الزامی گشت. در این راستا دانشگاه تبریز در سال 1361 با تاسیس دفتر ارتباط با صنعت اقدام عملی خود را در تحقق اهداف طرح مذکور به انجام رسانید و در اوایل دهه70 با ادغام دفتر فوق با اداره روابط و همکاری‌های آموزشی و پژوهشیاداره ارتباط با صنعت "شکل گرفت. از سال 1386 با انتقال وظایف اداره مالکیت فکری به این اداره با عنوان ادارهارتباط با صنعت و مالکیت فکری "ادامه فعالیت داد. در اوایل سال 1389 هیات امنای محترم دانشگاه ادغام و انتقال مرکز کارآفرینی به اداره فوق را مورد تصویب قرارداده و با نام ادارهارتباط با صنعت، مالکیت فکری و کارآفرینی" به فعالیت خود ادامه داد. در سال 1391 دانشگاه تبریز بعنوان بزرگترین دانشگاه در منطقه شمال غرب بر اساس سیاست‌های کلان کشوری و موافقت وزارت متبوع با تلفیق وظایف اداره ارتباط با صنعت، مالکیت فکری و کارآفرینی، با گروه همکاری­های فناوری، آزمایشگاه مرکزی و گروه قراردادها و تجاری سازی فناوری ساختار جدیدی را به عنوانمدیریت امور فناوری "ایجاد نمود، تا روند حرکت خود را به سمت یک دانشگاه پیشرو و فناور سرعت ‌بخشد. فعالیت­های این مدیریت در جهت همکاری در اصلاح و بازنگری در برنامه­ های مرتبط با توسعه فناوری در کشور و حمایت از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه­ ای با فناوری‌های نوین می­ باشد. مدیریت امور فناوری دانشگاه تلاش می­کند زمینه­ های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج از کشور و نیز حمایت از صدور فناوری در چارچوب ضوابط و مقررات را فراهم نماید

آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۳۹۹