فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

تعداد بازدید:۱۴۸

مقدمه:

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت به منظور برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه با بخش‌های جامعه و صنعت در همه حوزه‌های علمی، همچنین عملیاتی کردن یافته‌های اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی صنعت و جامعه تدوین شده است. فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صنعت زمینه مناسبی برای ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های ایشان در کسب دانش بومی و انتقال یافته‌های پژوهشی به جامعه را فراهم می‌سازد. در طی فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی (شامل بخش‌های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی) یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع و رشته‌های فعال حضور می‌یابد.

برای مشاهده فراخوان‌های جدید فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت به لینک زیر مراجعه نمائید.

صفحه اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت   

 

شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

فلوچارت اجرا 

فرم درخواست فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت (فرم شماره 1)

فرم معرفی عضو هیأت علمی به شرکت/سازمان(فرم شماره 2)

برنامه مطالعاتی (پیوست شماره 1)

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۳۹۹