پیوست۲

تعداد بازدید:۱۹۶
اسامی پسا دکتری داخلی  و طرح های پژوهشی  از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مشترک با  دانشگاه تبریز

نام و نام خانوادگی متقاضی

استاد میزبان

زمان آغاز همکاری

زمان اتمام همکاری

حسن عباسی

رضا تیموری مفرد

98/05/01

99/04/31

شاهرخ زاد ولی‌خواجه

اکبر اصغری زمانی

98/09/25

99/09/25

شیرین خانمحمدی

حسین آقاجانی

21/10/98

21/10/99

بابک علیایی فرد

سهراب احمدی

98/04/01

98/12/30

رضا فداکار

میر رضا مجیدی

97/07/01

98/06/31

فروغ بزرگ زاده

مصطفی صحرایی

97/03/01

98/03/01

مهر انگیز فتحی نیا

علیرضا ختایی

95/12/01

96/12/01

امیر جلیلی

مهدی رضایی کرامتی

95/12/01

96/12/01

 محمد رسول مجلی زاده

محمد علی بادامچی زاده

95/11/01

96/11/01

جمشید رختشه

بهروز شعبانی

95/11/15

96/11/15

روشنک کیان

محمد صادق ذاکر حمیدی

95/10/15

      15/10/96     

رینب احمد نژاد

عبدالرضا واعظی میر

95/10/01

96/10/01

کیوان کریمی

مهدی ارزنلو

95/08/15

96/08/15

هادی احمدی

حمید موسوی

95/08/01

96/08/01

جلیل منافیان

مهرداد لکستانی

95/07/15

96/07/15

طوبی حلاج

محمد امجدی

95/07/15

96/07/15

مینا پیر علایی

اصغر عسگری

95/07/15

96/07/15

ونوس کلیبری

محمد رضا جبارزاده

 95/07/15

96/07/15

یوسف طوماری

حسن نمازی

95/07/01

96/07/01

مهدی غلامحسینی نظری

کاظم دیندار صفا

95/07/01

96/06/31

سمیرا عارف اسکویی

علیرضا ختایی

95/07/01

96/06/31

رعنا محمودی

میر قاسم حسینی

95/07/01

96/06/31

مهدی صادقی

ابولفضل برزگر

95/07/01

96/06/31

 منصور اسلامی

رضا خردمند

95/04/10

96/04/10

داوود ایاسه

اصغر رنجبری

95/03/01

96/03/01

رعنا عسگری

مصطفی صحرایی

95/02/15

96/02/15

عادله یادگاری

میر علی فرج زاده

95/02/15

96/02/15

نرجس امیری

محمد علی جعفری زاده

95/02/15

96/02/15

بهار مشکین قلم

جمال بروستانی

95/02/15

96/02/15

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۹