پیوست۱

تعداد بازدید:۱۹۵
اسامی جذب شدگان هیات علمی، اساتید مدعو، پسا دکتری خارجی و سخنرانان از طریق مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری در دانشگاه تبریز

نام و نام خانوادگی متقاضی

نوع تسهیلات استفاده شده

زمان آغاز همکاری

زمان اتمام همکاری

صدرا کریم زاده

جذب هیات علمی

مهر ماه 98

مسیح دربندی

جذب هیات علمی

مهر ماه 98

امجد انوری

استاد مدعو

98/05/01

99/04/31

ابوالفضل فتح اله زاده

استاد مدعو

97/07/01

98/06/31

سمیه اسدی

استاد مدعو

98/04/01

98/12/30

محمد شاهیده پور

استاد مدعو

95/10/15

            96/10/15

حمید رضا زارعی پور

استاد مدعو

95/08/15

            15/10/96

شیما  رحیم پوران

پسا دکتری

95/07/01

96/06/31

علی داننده مهر

پسا دکتری

95/04/10

96/04/10

مجید احمد لوی داراب

پسا دکتری

95/07/15

96/07/15

مرتضی  قلی زاده

پسا دکتری

95/12/01

96/12/01

سعید کابلی

پسا دکتری

95/08/01

96/08/01

لیلا  نوحی نژاد

پسا دکتری

95/12/01

96/12/01

ایوب شاهی

پسا دکتری

95/12/01

96/12/01

عبداله حاج علیلو

پسا دکتری

95/11/01

96/11/01

نگار ولی زاده

پسا دکتری

95/11/15

96/11/15

کاوه عزیزیان

پسا دکتری

95/10/01

96/10/01

محمود پسران حاجی عباس

پسا دکتری

95/07/01

96/07/01

لیلا جهانشاهلو

پسا دکتری

95/03/01

96/03/01

سحر صرافی

پسا دکتری

95/07/15

96/07/15

ایوب مرادی

پسا دکتری

95/07/01

96/06/31

مسیح  دربندی

پسا دکتری

95/02/15

96/02/15

اکبر سهرابی

پسا دکتری

95/02/15

96/02/15

مهدی شریعتی

پسا دکتری

97/01/15

97/07/15

فرناز عابد آشتیانی

پسا دکتری

95/07/01

96/06/31

فهیمه احمدی

پسا دکتری

96/11/01

98/04/31

علیرضا سرودی

پسا دکتری

96/10/15

97/10/15

هادی حسینیان عارفی

پسا دکتری

96/10/01

97/10/01

علی محمدی

پسا دکتری

96/09/15

97/09/15

طاهر ربیع زاده

پسا دکتری

97/09/01

98/09/31

 ایوب احمد زاده

پسا دکتری

96/08/15

96/11/30

رامز کیان

پسا دکتری

97/07/01

97/12/30

صدرا کریم زاده

پسا دکتری

98/04/01

98/08/30

سحر امینی

پسا دکتری

98/08/16

99/08/15

فهیمه احمدی

پسا دکتری

97/07/01

97/12/30

وحید رضا حسینی

پسا دکتری

98/08/16

99/08/15

وحید غفاری لاله

پسا دکتری

98/08/16

99/08/15

میر جعفر صادق صفری

پسا دکتری

96/10/01

97/03/31

ایوب محمدی

پسا دکتری

98/11/15

99/11/15

جواد حاجی چور

پسا دکتری

94/12/01

95/12/30

اسماعیل فرج پور

پسا دکتری

95/03/01

95/06/01

غزاله شمیرانی

پسا دکتری

95/07/01

96/31/06

سید مصطفی حسینی دلدوست

پسا دکتری

96/01/06

97/05/31

سید محمد مرتضوی نایینی

پسا دکتری

95/10/01

96/10/31

لیلا رنجبری

پسا دکتری

96/03/01

97/02/31

فرخنده جباری

پسا دکتری جایزه دکتر چمران

01/08/98

01/08/99

صفری اندریانی

پسا دکتری جایزه دکتر چمران

01/05/98

01/05/99

کاوه افلاکی

سخنرانی

98/01

 

صدرا کریم زاده

سخنرانی

98/02

شهلا ناصر عصر

سخنرانی

98/10

 

شهرزاد حسینی

سخنرانی

98/10

 

مهدی صادق پور

سخنرانی

98/01

 

مسعود پروانیا

سخنرانی

98/04

 

پویا ایفایی

سخنرانی

98/04

 

امید فیضی

سخنرانی

98/03

 

اسماعیل دوستخواه

سخنرانی

98/02

 

مهدی صادق پور

سخنرانی

98/01

رضا خوشبوی

سخنرانی

98/09

 

محمد شاهیده پور

سخنرانی

98/09

 

حمید ره کوی

سخنرانی

98/10

 

محمد تنهایی

سخنرانی

98/10

 

مهدیه الهورینلو

سخنرانی

98/10

جواد دیلمی

سخنرانی

98/10

 

علی فرزام نیا

سخنرانی

98/06

 

عمید رنجکش

سخنرانی

98/06

 

احسان بهزادفر

سخنرانی

98/06

 

وحید قاسمی

سخنرانی

98/04

 

حسین سجودی

سخنرانی

98/05

 

مهدی ثوابقی

سخنرانی

98/04

 

مسعود پروانیا

سخنرانی

98/04

 

افشین رضایی زارع

سخنرانی

98/04

 

مهدی جعفری

سخنرانی

98/07

 

علی فرزام نیا

سخنرانی

97/11

 

امیر علی پور اسکندانی

سخنرانی

98/01

 

سینا معتمد

سخنرانی

98/01

 

علی فرزام نیا

سخنرانی

98/01

 

حسن مهرجردی

سخنرانی

98/10

 

مختار بزرگ

سخنرانی

98/01

 

پریسا لطفی

سخنرانی

98/01

 

مهدی جعفری

سخنرانی

98/01

 

مریم زاغیان

سخنرانی

97/09

 

احمد براری امیر کلا

سخنرانی

98/01

 

کاوه افلاکی

سخنرانی

97/04

مهدی حسن زاده

سخنرانی

97/04

 

عمید رنجکش

سخنرانی

97/01

 

ابوالفضل فتح الله زاده

سخنرانی

96/11

 

لنا مشایخی

سخنرانی

96/11

 

هادی ارجمندی تاش

سخنرانی

96/11

 

مهدی بهلولی

سخنرانی

96/09

 

مهدی آقابالی

سخنرانی

97/02

 

فرهاد قابوسی

سخنرانی

97/06

 

حسن مهرجردی

سخنرانی

96/11

 

علیرضا سرودی

سخنرانی

96/10

 

فاطمه باغبانی نقدهی

سخنرانی

96/03

 

احسان ریحانی

سخنرانی

96/02

 

سونا طاهری

سخنرانی

96/02

 

احسان بهزاد فر

سخنرانی

96/03

 

آزاده معروف مشاط

سخنرانی

95/12

 

کاوه افلاکی

سخنرانی

95/11

 

سید مصطفی حسینی دلدوست

سخنرانی

95/10

 

شهرزاد حسینی واجارگاه

سخنرانی

95/09

 

علی ماهیار

سخنرانی

95/10

 

مهدی رحمانی اندبیلی

سخنرانی

95/10

 

رضا قربانی

سخنرانی

95/10

 

صابر سلطانی

سخنرانی

95/10

 

محمد شاهیده پور

سخنرانی

95/09

 

رضا عباسی اصل

سخنرانی

95/05

 

حمید ره کوی

سخنرانی

95/07

 

علی محمد پور

سخنرانی

95/06

 

امین رضایی زاده

سخنرانی

95/06

 

مجید عابدین زادگان عبدى

سخنرانی

95/07

 

محمد نوشاد

سخنرانی

95/07

 

امین نصری

سخنرانی

96/04

 

پیمان ناصر آدین موسوی

سخنرانی

96/04

 

سیدجلال کاظم پور

سخنرانی

95/07

 

موسی مرزبند

سخنرانی

96/05

احسان بهزادفر

سخنرانی

95/07

 

هادی اسفندیاری

سخنرانی

95/07

 

مسیح دربندی

سخنرانی

95/07

 

علیرضا سرودی

سخنرانی

95/05

 

مرتضی امجدی کلور

سخنرانی

95/07

 

صدرا کریم زاده

سخنرانی

96/08

 

موسی مرزبند

سخنرانی

95/07

 

هادی حسینیان عارفی

سخنرانی

96/07

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۹