کارآموزی و بازدیدهای دانشجویی

تعداد بازدید:۳۵۲

شیوه نامه و مراحل معرفی و انجام دوره کارآموزی دانشجویان درصنعت و جامعه

از آنجا که وظیفه معرفی و کنترل انجام کارآموزی و کارورزی دانشجویان با اداره ارتباط با صنعت مدیریت امور فناوری دانشگاه می­باشد، شیوه نامه معرفی دانشجویان به صنعت و جامعه تدوین و فلوچارت و مراحل انجام کار طبق توضیحاتی که در ادامه ارائه شده است انجام می­شود.

فلوچارت معرفی و انجام دوره کارآموزی دانشجویان به صنعت

مراحل درخواست بازدید دانشجویی از صنعت و جامعه توسط اداره ارتباط با صنعت مدیریت امور فناوری

جهت انجام بهینه و به موقع کارهای مربوط به درخواست بازدید، لازم است دانشکده­ ها درخواست بازدید از شرکت­ها یا موسسات را حداقل دو هفته قبل از موعد مورد نظر اعلام نمایند تا فرصت کافی جهت هماهنگی ­های مربوطه وجود داشته باشد. پس از دریافت درخواست بازدید به همراه مشخصات کامل بازدید کنندگان از طریق اتوماسیون، معرفی نامه تهیه و به سازمان مورد نظر ارسال می شود. پس از پیگیری و اخذ نتیجه اگر سازمان با درخواست بازدید موافقت نماید در مرحله­ی بعد اقدام به درخواست خودرو نموده و تمامی اقدامات و هماهنگی­های انجام یافته به دانشکده منعکس می­ گردد. ولی چنانچه با درخواست بازدید موافقت نگردد موضوع جهت اطلاع به دانشکده اعلام می­ گردد.     

فلوچارت مراحل درخواست بازدید دانشجویی از صنعت و جامعه                                                              

مراحل معرفی دانشجویان جهت اخذ اطلاعات تحقیق دانشجویی از شرکت ها و موسسات خارج از دانشگاه

  • پس از دریافت درخواست معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صنعت و جامعه جهت اخذ اطلاعات و داده­های مورد نیاز طرح­های پژوهشی یا پایان نامه­ها و
    رساله ­های دانشجویی، از طرف دانشکده­ ها، نامه معرفی تهیه و به شرکت، سازمان و یا موسسه مربوطه ارسال و فکس می­ گردد و یا نامه در صورت تقاضای متقاضی به خود دانشجو تحویل می­گردد.
  • مراحل صدور این معرفی نامه مطابق توضیحات فوق ­الذکر طبق فلوچارت ذیل
    می باشد.

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۹