معرفی گروه ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مالکیت فکری

تعداد بازدید:۳۹۸

گروه ارتباط با صنعت، مالکیت فکری و ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز بعنوان بخشی از مدیریت امور فناوری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای اهداف و مأموریت­ های تعریف شده از طرف دانشگاه، با اعضای هیأت علمی، دانشجویان و اهالی صنعت و جامعه تعامل و همکاری ایجاد و ضمن انجام امور مربوط به حوزه فعالیت خود برنامه­ ریزی و سیاست­گذاری های راهبردی را جهت نیل دانشگاه تبریز به تراز دانشگاه ­های نسل سوم و دانشگاه های کارآفرین دنبال می­کند.

این گروه در چهار حوزه ارتباط با صنعت و جامعه، مالکیت فکری، کارآفرینی و کارآموزی و بازدیدهای دانشجوئی فعالیت می­نماید.

 

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۳۹۹