اعضا گروه ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مالکیت فکری

تعداد بازدید:۵۶۶

1- رئیس گروه ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مالکیت فکری:                             

آقای دکتر هادی صوفی

دکتر هادی صوفی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، از سال 1399 با حکم رئیس دانشگاه تبریز، مسئولیت سرپرستی دفتر ارتباط با صنعت، مالکیت فکری و کارآفرینی دانشگاه تبریز را بر عهده دارد. از جمله سوابق علمی و پژوهشی ایشان می توان به چاپ و ارائه بیش از 40 مقاله در مجلات ISI و همایش های داخلی و خارجی اشاره کرد.

Email: h.soofi@tabrizu.ac.ir

 

 

2- کارشناس مسئول گروه ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مالکیت فکری:                             

خانم رباب رضائی

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۹