نتايج آزمون ژنوميک گاوها

 

جهت بررسي وضعيت ارزش ارثي دام­ها از لحاظ صفات اقتصادي، تعدادي نمونه بافت از گاوهاي شيري دامداري­هاي تحت پوشش طرح براي استخراج DNA نمونه­ برداري گرديده و به همراه اطلاعات مربوط به شجره دام­ها جهت انجام تست ژنوميك به كشور آمريكا ارسال گرديد. نمونه­ هاي موي ارسالي كه از انتهاي دم حيوانات نمونه­ برداري گرديده بود پس از استخراج DNA توسط چيپ 50K ژنوتايپينگ گرديده و سپس ارزش ارثي دامها براي صفات اقتصادي دامها توسط انجمن اصلاح نژاد گاو شيري آمريكا (CDCB) گزارش گرديد. نتايج ارزيابي ژنوميك نمونه­ هاي ارسالي در جدول زير نشان داده شده است. عليرغم محدوديت در تعداد نمونه­هاي ارسالي و اينكه اين نمونه­ ها معرف كل گاوهاي موجود در گله ­هاي تحت پوشش نيستند، با اين وجود مقادير بدست آمده براي ارزش ارثي گاوها تا حدودي مي­تواند نمايانگر وضعيت ژنتيكي گله­ هاي تحت بررسي باشد. همانطور كه در جداول فوق ديده مي­شود بيشترين مقدار بدست آمده براي دو شاخص Net Merit و TPI در بين نمونه­هاي ارسالي به ترتيب  536 و 2272 بود. با توجه به اعداد بدست آمده، وضعيت پتانسيل ژنتيكي گاوهاي تحت بررسي در شرايط متوسط تا نسبتا خوب قرار دارد. چرا كه بطور مثال ميانگين شاخص Net Merit براي 200  گاو نر برتر پروف اعلام شده از سوي انجمن اصلاح نژاد گاو شيري آمريكا در تاريخ ارسال نمونه ­ها حدود 691 بود. با در نظر گرفتن اينكه در دوره 4 ساله اخير كه از اجراي اين طرح گذشته از اسپرم­هاي با رتبه بندي بالا در گله­ ها استفاده شده كه اين روند هم اكنون نيز ادامه دارد، انتظار مي­ رود با گذشت زمان نسل به نسل پيشرفت چشمگيري در پتانسيل ژنتيكي دام­ها حاصل شده و رفته رفته ارزش ارثي گاوهاي گله ­هاي تحت پوشش به اعداد ايده ­آل نزديكتر گردند.

همچنين يكي ديگر از مزاياي برآورد ارزش ارثي ژنوميك گاوها، شناسايي گاوهاي ماده با ارزش ارثي بالا جهت انتقال جنين مي­ باشد. در اين روش كه كه در حال حاظر توسط متخصصين مربوطه در گاوداري­هاي تحت پوشش در حال انجام است، با استفاده از تكنيك تخمك­ريزي متعدد و انتقال جنين(MOET)، چندين جنين از يك گاو ماده در يك دوره فحلي بدست آمده و در رحم ديگر تليسه­ ها جايگزين مي­ گردد. بدين ترتيب از يك گاو ماده با پتانسيل ژنتيكي بالا تعداد بيشتري فرزند در مقايسه با حالت طبيعي در طول عمرش بدست خواهد آمد.

ارزش ارثي ژنوميك صفات اقتصادي گاوهاي ماده دامداري اشرفي

 

ارزش ارثي ژنوميك صفات اقتصادي گاوهاي نر - دامداري اشرفي

 

ارزش ارثي ژنوميك صفات اقتصادي گاوها دامداري رشدي

ارزش ارثي ژنوميك صفات اقتصادي گاوها دامداري صميمي

 

ارزش ارثي ژنوميك صفات اقتصادي گاوها دامداري ممقاني

 

ارزش ارثي ژنوميك صفات اقتصادي گاوها دامداري آذريسار

 

ميانگين ارزش ارثي ژنوميك صفات اقتصادي گاوها به تفكيك دامداري­

 

 

عضویت در خبرنامه ایمیلی و پیامکی

Invalid Input
لطفا ایمیل معتبری وارد کنید
Invalid Input

از جدیدترین اطلاعات، اخبار، اولویت های تحقیقاتی و دوره های آموزشی و ... باخبر باشید

گالری تصاویر

راه های ارتباطی

تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، مدیریت امور فناوری

تلفن: 04144227448

ایمیل: